speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de speltherapeut spel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen.  Spelen hoort van nature bij kinderen; het is hun taal. Door te spelen, kunnen kinderen zich ontspannen. In hun spel kunnen ze gedachten, gevoelens en wensen uiten en ervaringen verwerken. Spel is ook een veilige manier om met nieuw gedrag te experimenteren.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat speltherapie een positief effect heeft op het opheffen van emotionele blokkades.

Voor wie is speltherapie?

Wij behandelen kinderen van 3 tot en met 14 jaar. Kinderen die bij Het Juweeltje komen, hebben uiteenlopende problemen. Dit kunnen sociale problemen, emotionele problemen of ontwikkelingsstoornissen zijn. U kunt contact zoeken met Het Juweeltje als uw kind:

 • Vaak boos, angstig of verdrietig is;
 • heel stil en teruggetrokken is of juist té aanwezig;
 • iets ergs heeft meegemaakt, zoals een echtscheiding of een overlijden;
 • weinig zelfvertrouwen heeft;
 • problemen heeft in het omgaan met leeftijdgenootjes (niet kunnen spelen, pesten, teruggetrokken gedrag);
 • hechtingsproblemen heeft;
 • gedragsproblemen heeft of slecht luistert;
 • een DSM-gerelateerde stoornis heeft, zoals: ADHD, ADD, ODD,  of autisme.


Vormen van speltherapie

Het Juweeltje biedt drie vormen van speltherapie:

 • Individuele therapie: de speltherapeut behandelt het kind en heeft gedurende het behandeltraject een aantal keer een gesprek met de ouders. Deze vorm van therapie komt het meest voor.
 • Ouder-kindtherapie: deze therapie is geschikt bij een verstoorde relatie tussen ouder en kind. Ouder en kind worden samen behandeld.
 • Groepstherapie ‘Binnenstebuitenen’: dit is een speciaal programma voor kinderen die het moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan. In de groep kunnen ze op een veilige manier dat wat ze geleerd hebben oefenen. Een groep bestaat uit 4 tot 5 kinderen.


Binnen het Juweeltje worden meerdere vormen van therapie toegepast. We maken ook gebruik van beeldcommunicatie en de meer cognitie gerichte speltherapie. Deze vormen van therapie zetten we in als het bij het therapieproces van het kind past. Wel altijd in de vorm van een combinatie met de cliëntgerichte speltherapie. Ons uitgangspunt is dat we maatwerk willen leveren voor het individuele kind.

Hoe gaat de speltherapie?

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. In die kamer ligt allerlei speelgoed en ander materiaal, zoals: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmaterialen, bouwmaterialen, etc. Het kind krijgt zo veel mogelijk vrijheid om te spelen met het materiaal dat bij hem of haar past. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De therapeutische interventies vinden plaats binnen het spel (de meer onbewuste vorm) of buiten het spel (de meer bewuste vorm). De ervaring leert dat beide vormen vaak gecombineerd worden in de speltherapie.

Vanaf het moment dat u contact met ons opneemt, doorlopen we de volgende stappen:

 • Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw kind en welk doel u met de therapie wilt bereiken. Vervolgens bepalen we samen of speltherapie bij uw kind en uw gezin past. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de praktijk.
 • Besluiten we om met speltherapie te starten, dan volgt er eventueel nog een intakegesprek en u vult een vragenformulier in. Er zal worden gevraagd naar dossiers die eventueel al bestaan van uw kind.
 • Vervolgens worden er twee spelobservaties gedaan bij uw kind. Op basis daarvan maakt de speltherapeut een behandelplan waar u als ouders op kunt reageren. Dit vindt plaats tijdens een oudergesprek.
 • Dan start de speltherapie. De eerste paar sessies bouwt de speltherapeut een vertrouwensrelatie met uw kind op door middel van spel.
 • Na zes sessies vindt een oudergesprek plaats. De speltherapeut bespreekt met u hoe het gaat en of het behandelplan aangepast moet worden. Ook geeft de speltherapeut dan een inschatting van de totale duur van de therapie.
 • Vervolgens gaat de speltherapie verder en volgt na zes sessies weer een oudergesprek.
 • Komt de speltherapie tot een einde, dan vindt altijd een afsluitend oudergesprek plaats. Als u wilt, maakt de speltherapeut een eindverslag. Daar zijn wel kosten aan verbonden.


Het hele traject bestaat gemiddeld uit 15 tot 20 behandelingen van een uur. Bij zwaardere problematiek is het traject langer.

 

Praktijk voor Speltherapie & Spelbegeleiding ‘Het Juweeltje’
Schans 19-45
8231 KA  Lelystad

0320-410705

06-20999206

info@speltherapiehetjuweeltje.nl

Het Juweeltje © Smyler
Inloggen beheerder

Warning: file_put_contents(/home/juweeltje/domains/speltherapielelystad.nl/public_html/files/cache/pages/2/f/2/2f239ab0b5df5348211e107209d5a579a6dcb703ae310a92d44609389a26e76a.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/rupz/share/installaties/concrete5634/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62