praktische informatie

Contact met school en andere hulpverleners

Tijdens het intakegesprek vragen we ouders toestemming om contact op te nemen met de leerkracht van hun kind en/of de intern begeleider van school. Input van school is belangrijk om de situatie van het kind goed in kaart te kunnen brengen. Als er andere hulpverleners bij het kind betrokken zijn, stellen we het prijs om ook met hen contact te hebben. In overleg met de ouders wordt gekeken welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn.

Filmopnames tijdens de behandeling

Om het gedrag van het kind goed te kunnen analyseren, is het soms nodig om filmopnames te maken tijdens een behandeling. Hiervoor vragen we tijdens het intakegesprek toestemming aan de ouders. Het filmmateriaal wordt alleen gebruikt door de speltherapeut. Soms worden fragmenten getoond tijdens een oudergesprek om zaken te verhelderen.

Meldingsplicht

Soms blijkt tijdens de therapie dat het kind in een bedreigende situatie verkeert. De speltherapeut is wettelijk verplicht dit te bespreken met de ouders en, indien nodig, met andere betrokken instanties.

Inzage dossiers

Het Juweeltje bewaart de dossiers van kinderen 15 jaar. Dit is wettelijk verplicht. De dossiers, met de Eindevaluatie en officiëel behandelplan mogen in die periode altijd door de opvoeders worden ingezien. De werkaantekeningen zijn bedoeld voor de therapeut zelf voor het goed volgen en in kaart brengen van het therapieproces. Als het kind meerderjarig is, is het dossier in te zien door het kind zelf. Het kind kan in dit geval dan ook toestemming aan de opvoeders geven om het dossier in te zien.

Klachtenregistratie

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling van uw kind, dan vragen we u dat eerst te bespreken met de speltherapeut.
De beroepscode en de klachtenregistratie zijn te vinden op de website van de FVB, de Federatie van Vaktherapeutische beroepen.

 

Praktijk voor Speltherapie & Spelbegeleiding ‘Het Juweeltje’
Schans 19-45
8231 KA  Lelystad

0320-410705

06-20999206

info@speltherapiehetjuweeltje.nl

Het Juweeltje © Smyler
Inloggen beheerder

Warning: file_put_contents(/home/juweeltje/domains/speltherapielelystad.nl/public_html/files/cache/pages/7/d/7/7d74de2d454cca597f930b59771f5f43b7546bfd035bbd1a6293286e6d49f353.cache): failed to open stream: Permission denied in /home/rupz/share/installaties/concrete5634/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62