tarieven en vergoedingen

Tarieven

Het Juweeltje hanteert de volgende tarieven:

Intakegesprek

€ 80.-

Eerste Kennismaking kind en ouder (30 minuten)

€ 40,-

Speltherapie (sessie van een uur)

€ 80,-

Oudergesprek

€ 80,-

Eindverslag (vrijblijvend)

€ 70,-

Telefonisch consult langer dan 5 minuten, per 15 minuten

€ 15,-


Aan het eind van de maand verstuurt Het Juweeltje de facturen. Deze moeten voor de uiterste betaaldatum betaald zijn. 

Afzeggen van een behandeling

Een behandeling afzeggen kan tot 24 uur van tevoren. Wordt een behandeling korter van tevoren afgezegd, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht. Ziekte en plotselinge belangrijke gebeurtenissen vormen hierop een uitzondering.
Als de speltherapeut de afspraak door omstandigheden niet kan nakomen, wordt u daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld. De speltherapie voor die week komt dan te vervallen.

Vergoedingen

Er zijn drie manieren om de speltherapie bij het Juweeltje vergoed te krijgen:

 • Via de gemeente Lelystad. Het Juweeltje heeft een contract met de gemeente Lelystad. Woont u in Lelystad, en wilt u de hulp voor uw kind via de gemeente laten lopen, dan  kunt u contact opnemen met het Jeugd-en Gezinsteam in uw woonplaats.Het jeugd- en gezinsteam (onderdeel van het sociale wijkteam) of de GGD bekijkt de situatie van uw kind en geeft een indicatie af die de gemeente vervolgens beoordeelt. Geeft de gemeente toestemming voor het volgen van speltherapie, dan krijgt u een beschikking. Deze beschikking neemt u mee bij uw eerste bezoek aan Het Juweeltje. Met de beschikking krijgt u de door de gemeente toegezegde therapiesessies vergoed. 
 • Via de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden speltherapie via het aanvullend pakket. Informeer bij uw verzekeraar of dat ook voor u geldt. De zorgverzekeraar zal dan vragen om de volgende gegevens van Het Juweeltje:
  • Geregistreerd lid FVB: Registratienummer Federatie Vaktherapeutische Beroepen: 108712
  • Lid Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten: NVVS
  • RBCZ Registertherapeut: licentienummer 2091 44R
  • Lid VKJP: vereniging van Kinder-en Jeugd Psychotherapie
 • Via een Persoonsgebonden Budget (PGB)
 

Praktijk voor Speltherapie & Spelbegeleiding ‘Het Juweeltje’
Schans 19-45
8231 KA  Lelystad

0320-410705

06-20999206

[email protected]

Het Juweeltje © Rupz
Inloggen beheerder